top of page

opus.01

TITLE

自主短編「opus.01」

STAFF CAST

Director Eiichi Takahashi

Lighting Designer Kazutomo Ogata / Sou Fujita

Stylist Kaya Wakabayashi

Music Toru Matsumoto

Song by Sonoko Niwa

CAST

Daibo Kenta

Aya Ihara

Yuya Okutsu

Keitaro Nakamura

Takashi Matsumoto

2016.11

bottom of page